đèn led nhà xưởng

Sắp xếp sản phẩm theo:
phụ kiện đèn cao áp philips sản xuất tại Việt Nam

Bóng, Tăng Phô, Kích, Tụ, Chóa Đèn Cao Áp Giá mới: 90.000 vnđ

Giá cũ: 100.000 vnđ

Đèn LED High Bay Dragon 250w Giá mới: 3.000.000 vnđ

Giá cũ: 3.700.000 vnđ

Đèn LED High Bay Dragon 200w Giá mới: 2.500.000 vnđ

Giá cũ: 2.800.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 1000W Giá mới: 3.500.000 vnđ

Giá cũ: 4.000.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 400W Giá mới: 780.000 vnđ

Giá cũ: 860.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 250W Giá mới: 650.000 vnđ

Giá cũ: 720.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 150W Giá mới: 520.000 vnđ

Giá cũ: 590.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 70W Giá mới: 520.000 vnđ

Giá cũ: 580.000 vnđ

Đèn LED nhà xưởng Dragon 150w Giá mới: 1.750.000 vnđ

Giá cũ: 1.900.000 vnđ

Đèn LED nhà xưởng Dragon 100w Giá mới: 1.100.000 vnđ

Giá cũ: 1.300.000 vnđ

Đèn LED nhà xưởng Dragon 50w Giá mới: 780.000 vnđ

Giá cũ: 900.000 vnđ

Đèn pha LED 200W đủ 100% công suất Giá mới: 1.900.000 vnđ

Giá cũ: 2.200.000 vnđ