Đèn cao áp Metal

Sắp xếp sản phẩm theo:
phụ kiện đèn cao áp philips sản xuất tại Việt Nam

Bóng, Tăng Phô, Kích, Tụ, Chóa Đèn Cao Áp Giá mới: 90.000 vnđ

Giá cũ: 100.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 1000W Giá mới: 3.500.000 vnđ

Giá cũ: 4.000.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 150W Giá mới: 520.000 vnđ

Giá cũ: 590.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 250W Giá mới: 650.000 vnđ

Giá cũ: 720.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 400W Giá mới: 780.000 vnđ

Giá cũ: 860.000 vnđ