Đèn LED tuýp T8 T5

Sắp xếp sản phẩm theo:

Đèn LED Tube T5 10W 60cm, kèm máng Giá mới: 90.000 vnđ

Giá cũ: 100.000 vnđ

Đèn LED Tube T5 18W 120cm, kèm máng Giá mới: 100.000 vnđ

Giá cũ: 120.000 vnđ

Đèn Led Tube T8 20W 120cm Giá mới: 100.000 vnđ

Giá cũ: 120.000 vnđ

Đèn LED Tube T8 20W 120cm Dragon dây giữa máng Giá mới: 110.000 vnđ

Giá cũ: 130.000 vnđ

Đèn Led Tube T8 20W 120cm máng rời Giá mới: 120.000 vnđ

Giá cũ: 130.000 vnđ

den-led-tube-18w-1m2-co-mang

Đèn Led Tube T8 20W 120cm, kèm máng Giá mới: 110.000 vnđ

Giá cũ: 130.000 vnđ

Đèn Led Tube T8 20W kính 120cm 2 mặt Giá mới: 60.000 vnđ

Giá cũ: 70.000 vnđ

Đèn LED tuýp 20W Dragon 6 tấc Giá mới: 140.000 vnđ

Giá cũ: 200.000 vnđ

Đèn LED tuýp 40W Dragon 1m2 Giá mới: 160.000 vnđ

Giá cũ: 220.000 vnđ

Máng đèn huỳnh quang tăng phô cơ Giá mới: 52.000 vnđ

Giá cũ: 58.000 vnđ

Đèn Led Tube T8 60cm 10W Giá mới: 80.000 vnđ

Giá cũ: 90.000 vnđ