Đèn led pha

Sắp xếp sản phẩm theo:

Đèn chùm pha lê châu Âu Dragon DRL-002 Giá mới: 10.890.000 vnđ

Giá cũ: 12.100.000 vnđ

Đèn LED Búp 3W Giá mới: 30.000 vnđ

Giá cũ: 35.000 vnđ

đèn led chiếu diểm 12w COB

Đèn LED chiếu điểm 20W COB ray Giá mới: 260.000 vnđ

Giá cũ: 280.000 vnđ

Đèn đường LED 80W 2Chip Giá mới: 1.100.000 vnđ

Giá cũ: 1.300.000 vnđ

Đèn LED High Bay Dragon 200w Giá mới: 2.500.000 vnđ

Giá cũ: 2.800.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 1000W Giá mới: 3.500.000 vnđ

Giá cũ: 4.000.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 400W Giá mới: 780.000 vnđ

Giá cũ: 860.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 250W Giá mới: 650.000 vnđ

Giá cũ: 720.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 150W Giá mới: 520.000 vnđ

Giá cũ: 590.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 70W Giá mới: 520.000 vnđ

Giá cũ: 580.000 vnđ

Nguồn tốt ong 12VDC 40A Giá mới: 460.000 vnđ

Giá cũ: 500.000 vnđ

Nguồn tốt ong 12VDC 30A Giá mới: 270.000 vnđ

Giá cũ: 300.000 vnđ

Nguồn tốt ong 12VDC 20A Giá mới: 230.000 vnđ

Giá cũ: 260.000 vnđ

Nguồn tốt ong 12VDC 10A Giá mới: 150.000 vnđ

Giá cũ: 180.000 vnđ

Nguồn tốt ong 12VDC 5A Giá mới: 90.000 vnđ

Giá cũ: 100.000 vnđ