led cao áp

Sắp xếp sản phẩm theo:

Đèn đường LED 120W 3Chip Giá mới: 2.000.000 vnđ

Giá cũ: 2.200.000 vnđ

Đèn đường LED 80W 2Chip Giá mới: 1.100.000 vnđ

Giá cũ: 1.300.000 vnđ

Đèn LED High Bay Dragon 200w Giá mới: 2.500.000 vnđ

Giá cũ: 2.800.000 vnđ

Đèn ốp trần nổi LED vuông 24W Giá mới: 210.000 vnđ

Giá cũ: 230.000 vnđ

Đèn ốp trần nổi LED vuông 18W Giá mới: 150.000 vnđ

Giá cũ: 170.000 vnđ

Đèn ốp trần nổi LED vuông 6W Giá mới: 80.000 vnđ

Giá cũ: 90.000 vnđ

Đèn ốp trần nổi LED vuông 12W Giá mới: 110.000 vnđ

Giá cũ: 130.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 1000W Giá mới: 3.500.000 vnđ

Giá cũ: 4.000.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 400W Giá mới: 780.000 vnđ

Giá cũ: 860.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 250W Giá mới: 650.000 vnđ

Giá cũ: 720.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 150W Giá mới: 520.000 vnđ

Giá cũ: 590.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 70W Giá mới: 520.000 vnđ

Giá cũ: 580.000 vnđ

Đèn ốp trần nổi LED tròn 24w Giá mới: 210.000 vnđ

Giá cũ: 230.000 vnđ

Đèn ốp trần nổi LED tròn 18w Giá mới: 150.000 vnđ

Giá cũ: 170.000 vnđ

Đèn ốp trần nổi LED tròn 12W Giá mới: 110.000 vnđ

Giá cũ: 130.000 vnđ

Đèn ốp trần nổi LED tròn 6w Giá mới: 80,000 vnđ

Giá cũ: 90.000 vnđ

Đèn pha LED 200W đủ 100% công suất Giá mới: 1.900.000 vnđ

Giá cũ: 2.200.000 vnđ

Đèn pha LED 50W đủ 100% công suất Giá mới: 390.000 vnđ

Giá cũ: 430.000 vnđ

Đèn pha LED 70W đủ 100% công suất Giá mới: 690.000 vnđ

Giá cũ: 760.000 vnđ

Đèn pha LED 100W đủ 100% công suất Giá mới: 780.000 vnđ

Giá cũ: 860.000 vnđ