X đèn led nhà xưởng 200w

Sắp xếp sản phẩm theo:

Đèn LED High Bay Dragon 200w Giá mới: 2.500.000 vnđ

Giá cũ: 2.800.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 1000W Giá mới: 3.500.000 vnđ

Giá cũ: 4.000.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 400W Giá mới: 780.000 vnđ

Giá cũ: 860.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 250W Giá mới: 650.000 vnđ

Giá cũ: 720.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 150W Giá mới: 520.000 vnđ

Giá cũ: 590.000 vnđ

Đèn cao áp Metal/Sodium Halide 70W Giá mới: 520.000 vnđ

Giá cũ: 580.000 vnđ