Đèn Led pha

Sắp xếp sản phẩm theo:
pha-xanh-la

Đèn pha LED 100W xanh lá/xanh dương – đủ 100% công suất Giá mới: 1.000.000 vnđ

Giá cũ: 1.100.000 vnđ

DRLFA100X

Đèn pha LED xanh lá chuyên dùng chiếu sáng cây cảnh, trang trí sần vườn, nhà hàng khách sạn,...

Xem chi tiết
den-led-100w-2chips

Đèn pha LED 100W đủ 100% công suất Giá mới: 780.000 vnđ

Giá cũ: 860.000 vnđ

DRLFA100T(V)

Đèn pha LED 100W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED). Đèn pha LED thiết...

Xem chi tiết
đèn pha led 150W xanh lá

Đèn pha LED 150W xanh lá, xanh dương – đủ 100% công suất Giá mới: 2.000.000 vnđ

Giá cũ: 2.300.000 vnđ

DRLFA150X

Đèn pha LED xanh lá chuyên dùng chiếu sáng cây cảnh, trang trí sần vườn, nhà hàng khách sạn,...

Xem chi tiết
den-pha-led-150w-mat-truoc

Đèn pha LED 150W đủ 100% công suất Giá mới: 1.600.000 vnđ

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

DRLFA150T(V)

Đèn pha LED 150W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED). Đèn pha LED 150W thiết kế đạt...

Xem chi tiết
den-pha-led-15w-xanh-la

Đèn pha LED 200W xanh lá, xanh dương – đủ 100% công suất Giá mới: 2.500.000 vnđ

Giá cũ: 2.900.000 vnđ

DRLFA200X

Đèn pha LED xanh lá chuyên dùng chiếu sáng cây cảnh, trang trí sần vườn, nhà hàng khách sạn,...

Xem chi tiết
den-pha-led-200w

Đèn pha LED 200W đủ 100% công suất Giá mới: 1.900.000 vnđ

Giá cũ: 2.200.000 vnđ

DRLFA200T(V)

Đèn pha LED 200W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED). Đèn pha LED 200W thiết kế đạt...

Xem chi tiết
đèn pha led xanh lá chiếu sáng sân vườn

Đèn pha LED 30W xanh lá/xanh dương – đủ 100% công suất Giá mới: 380.000 vnđ

Giá cũ: 420.000 vnđ

DRLFA30X

Đèn pha LED xanh lá chuyên dùng chiếu sáng cây cảnh, trang trí sần vườn, nhà hàng khách sạn,...

Xem chi tiết
pha-xanh-la

Đèn pha LED 50W xanh lá/xanh dương – đủ 100% công suất Giá mới: 500.000 vnđ

Giá cũ: 550.000 vnđ

DRLFA50X

Đèn pha LED xanh lá chuyên dùng chiếu sáng cây cảnh, trang trí sần vườn, nhà hàng khách sạn,...

Xem chi tiết
pha-led

Đèn pha LED 10W Giá mới: 100.000 vnđ

Giá cũ: 120.000 vnđ

DRLFA10T(V)

Đèn pha LED 10W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED). Đèn pha LED thiết...

Xem chi tiết
pha-led

Đèn pha LED 20W đủ 100% công suất Giá mới: 210.000 vnđ

Giá cũ: 260.000 vnđ

DRLFA20T(V)

Đèn pha LED 20W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED). Đèn pha LED thiết...

Xem chi tiết
pha-led

Đèn pha LED 30W đủ 100% công suất Giá mới: 250.000 vnđ

Giá cũ: 310.000 vnđ

DRLFA30T(V)

Đèn pha LED 30W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED). Đèn pha LED thiết...

Xem chi tiết
pha-led

Đèn pha LED 50W đủ 100% công suất Giá mới: 390.000 vnđ

Giá cũ: 430.000 vnđ

DRLFA50T(V)

Đèn pha LED 50W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED). Đèn pha LED thiết...

Xem chi tiết
den-led-100w-2chips

Đèn pha LED 70W đủ 100% công suất Giá mới: 690.000 vnđ

Giá cũ: 760.000 vnđ

DRLFA70T(V)

Đèn pha LED 70W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED). Đèn pha LED thiết kế...

Xem chi tiết